Bodor Garing…

Survey Kasehatan.

Nu survey kasehatan ngawawancara sababaraha urang aki-aki. Kieu di antarana:

“Naon wae Ki, rusiahna awet anom teh?”

“Biasa we, tara ngaroko, tara nginum inuman nu ngandung alkohol, jeung sare cukup.”

“Dupi yuswa sabaraha?”

“80 taun.”

“Eueuuhh….., dupi Aki nu ieu kumaha? Katingalna mah langkung sepuh tapi angger masih gagah keneh.”

“Sarua we Aki ge. Ngan, salian ti tara ngaroko, sare cukup, jeung teu wawuh kana inuman nu ngandung alkohol teh, Aki mah tara tinggaleun olahraga deuih.”

“Eueuhh…paingan atuh. Dupi yuswa?”

“91 taun”

“Wah, hebat.. Dupi Aki nu ieu kumaha? Kateguh lah, yuswana pasti pangsepuhna ti antawis nu sanes. Tapi naha bet masih tiasa bertahan, sok sanaos katingalna ripuh oge? Naon tah rusiahna?”

“Ah, kuring mah teu loba pantangan. Jhony Walker hayu, Whisky nyandu. Bir, tara kaliwat. Roko ge nya kitu, melenyun unggal waktu. Olah raga tara, kacape-cape. Bagadang mah geus puguh, tara kaliwat unggal peuting oge.”

“Wah, wah, wah, sakitu tos sepuh pisan bari semu ripuh kitu, tapi uyuhan we tiasa keneh bertahan hirup. Dupi yuswa ayeuna tos sabaraha?”

“Kuring? 27 taun!”

***

Meuli Kadu.

“Cing kadu teh,  dua.”

“Bade dipurak, bade ditalian, pa?”

“Nu hiji dipuwak, nu hiji ditayian.”

“Atuh bau, duanana.”

***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: